Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa to zawód, który uzyskuje się studiując na niemal wszystkich polskich politechnikach. Zgodnie z polskim prawem budowlanym, inżynierem budownictwa zostaje absolwent magisterskich studiów, odpowiadających konkretnej specjalizacji. Ponadto, pełne wykształcenie inżyniera budownictwa zawiera także odbyte praktyki zawodowe pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Inżynier budownictwa, to osoba obeznana nie tylko z wyuczoną specjalnością, ale także posiadająca ogólną wiedzę techniczną, niezbędną w budowlance. Inżynier budownictwa, poza uprawnieniami wykonawczymi, może zdobyć także uprawnienia projektowania konstrukcji budowlanych. Aby móc wykonywać tego typu pracę, należy dodatkowo, poza praktyką na budowie, odbyć dodatkową, dwuletnią praktykę w biurze projektowym. Aby posiadać uprawnienia do kierowania i sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi, wystarczy odbyć praktykę na budowie.

Jako że budownictwo jest bardzo rozbudowane i zajmuje się różnorakimi pracami, także inżynierowie budownictwa posiadają określone specjalizacje. Do specjalizacji tych wlicza się: specjalność mostową, kolejową, wyburzeniową, telekomunikacyjną, architektoniczną oraz instalacyjną.

Zatrudnienie

inżynier budownictwa jest konieczny nakaż dej budowie, tak więc osoby o takim zawodzie maja szeroki zakres możliwości zatrudnienia. W zależności od posiadanej specjalizacji, inżynier budownictwa może znaleźć zatrudnienie na konkretnym rodzaju budowy.

Osoba z takim zawodem wyuczonym może podjąć zatrudnienie jako menedżer projektu, specjalista od instalacji podziemnych czy specjalista mechaniki gruntów.

Cechy inżyniera budownictwa

Inżynier budownictwa powinien posiadać zdolność kierowania zespołem ludzi, ponieważ na budowie odpowiada on także za organizację pracy całej ekipy. Ponadto powinien mieć zdolności matematyczne i geometryczne. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna być dobrze obeznana z komputerami, a także z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji budowlanej.