Menadżer rozwiązujący konflikty

Menedżer powinien mieć umiejętność budowania dobrej atmosfery, umożliwiającej skuteczną współpracę nawet w sytuacji po powstaniu napięcia lub ostrego konfliktu, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych, przewodzenia grupie ludzi znajdujących się pod presją czasu, podejmowania ryzykownych wyzwań, panowania nad kryzysem w firmie i nastrojami w grupie. Menadżer powinien się szkolić w zakresie takiego tematu jak zarządzanie zmianą w organizacji aby posiąść te niezwykle ważne umiejętności. Pracować w napiętej atmosferze się po prostu nie da, praca idzie wtedy o wiele gorzej.

Dobry menadżer musi radzić sobie ze stresem.

umiejętność motywowania to niezwykle ważna cecha, menedżer powinien mieć umiejętność wzbudzania entuzjazmu i wskazywania, w jaki sposób pracownicy mogą realizować swoje cele osobiste dzięki pełnemu zaangażowaniu w realizację celów firmy. Odporność na stres to kolejna z najważniejszych cech dobrego przywódcy. Menedżer powinien odznaczać się odpornością na stres oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem w sposób konstruktywny, nie załatwiać niczego krzykiem. Aby się tego nauczyć warto przejść szkolenie związane z taka tematyką jak zarządzanie zmianą w organizacji. Dobra kondycja psychofizyczna to tez ważny aspekt pracy w organizacji. Menedżer, jako osoba wykonująca codziennie odpowiedzialne zadania, powinien być w dobrej kondycji fizycznej.

Zachowaniu na wysokim poziomie sprawności psychofizycznej, która chroni przed skutkami nadmiernego stresu, na jaki narażony jest menedżer, pomagają dbałość o kondycję fizyczną, odpowiednie odżywianie się i aktywny wypoczynek. O takie rzeczy po prostu trzeba dbać zajmując tego typu stanowisko. Aby cały czas się rozwijać należy przejść szkolenie z tematu zarządzanie zmianą w organizacji i całkowicie wykorzystać swój potencjał. Poza wymienionymi cechami niezbędnym warunkiem prawdziwego i długotrwałego sukcesu menedżera i prowadzonych przez niego przedsięwzięć jest przestrzeganie zasad etycznych na każdym poziomie decyzyjnym. Współcześnie, w warunkach nasilających się procesów globalizacji, podstawowe zasady etyczne polegają na zachowaniu niezbywalnej wartości człowieka (człowiek musi być zawsze celem, a nie środkiem, podmiotem, a nie przedmiotem czy towarem rynkowym. Oznacza to, ze szacunek i normalne traktowanie pracownika to podstawa.