Strona tytułowa pracy licencjackiej

prace licencjackie posiadają tytuły rozdziałów i paragrafów. Powinny one zostać pogrubione, a tytuły paragrafów mogą także zostać napisane kursywą. Poszczególne partie tekstu wprowadzane są przy pomocy akapitów, które powinny odpowiednio odznaczać się w tekście, ale jednocześnie nie mogą być za szerokie, nie ma także potrzeby wprowadzania dodatkowych odstępów pomiędzy akapitami. Generalnie przyjmuje się, że tekst nie powinien być rozstrzelony ani sztucznie poszerzany poprzez dodawanie w nim niepotrzebnych odstępów. Główny zwykle pisany jest przy użyciu czcionki numer 12, natomiast przypisy przy użyciu czcionki numer 11. Tytuły poszczególnych książek, z których korzystaliśmy, powinny być w przypisach pisane kursywą. W ogóle pisanie przypisów jest bardzo ważnym elementem całej pracy i muszą one być robione według zasad przyjętych na konkretnej uczelni zgodnych z wytycznymi ministerstwa. prace licencjackie powinny także posiadać odpowiednio zaprojektowane strony tytułowe.

Na stronach tytułowych widnieje temat oraz nazwa seminarium, na którym konkretna praca została napisana, a także nazwisko promotora. Przyjmuje się, że skoro prace licencjackie są pracami zaliczeniowymi, to również ich strony tytułowe nie powinny posiadać żadnych elementów ozdobnych. Wystarczy, żeby tytuł pracy został zamieszczony bardziej na środku i wyeksponowany poprzez zastosowanie nieco większej czcionki i pogrubienia. Powinien on być całkowicie zgodny ze sformułowaniem tematu zatwierdzonym przez dziekanat, ponieważ jedna z wersji pracy zostanie zamieszczona w archiwum, a tam jeszcze raz dokładnie sprawdzona.

Jej cofnięcie będzie powodowało potrzebę ponownego wydrukowania strony tytułowej, co będzie się wiązało z wyjęciem poszczególnych stron z oprawy przy użyciu specjalnych narzędzi pozostających na wyposażeniu punktów ksero. Prace licencjackie są tego typu pracami, w których ogromne znaczenie odgrywa każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Dlatego muszą one zostać dopracowane pod każdym względem, a zwłaszcza pod względem wyglądu strony tytułowej.